Moji předkové

Sedící třetí zleva moje maminka
Stojící druhá zleva moje babička a můj dědeček Dr. Ing. Leopold ProcházkaNarodil jsem se 5. května 1945 v Kladně.
Můj otec, JUDr Jiří Svoboda byl notář. Zemřel v roce 1975.
Moje matka Božena Svobodová, roz.Procházková pracovala jako profesorka jazyků. Zemřela ve věku 92 a půl roku v roce 1998.

Její otec, můj dědeček, Dr.Ing.Leopold Procházka, byl uznávaným autorem knih o buddhismu (Buddha a jeho učení; Buddha a Kristus) a původních buddhistických textů (Buddhistické meditace). Byl prezidentem Evropského buddhistického kongresu. Úzce se přátelil s budoucím představeným cejlonského buddhistického kláštera, Nyanasatou, jak o tom svědčí poměrně rozsáhlá korespondence. Dědeček zemřel v roce 1944 na následky věznění v nacistické káznici.

       

 

     Dr. Leopold Procházka                                                             Moje maminka, já medvídek a kocour                                     Svatební fotografie mých rodičů


Vzdělání

Po absolvování základního vzdělání jsem studoval Střední průmyslovou školu strojní – obor strojírenské technologie. Maturoval jsem v roce 1963.

V témže roce jsem byl přijat na Divadelní režii DAMU. Byl jsem spoluautorem dopisu, poukazujícího na nedostatek svobody tisku, informací a umělecké tvorby. Na základě vyšetřování a podkladů Stb a prokurátorského řízení, jsem byl z rozhodnutí disciplinární komise DAMU vyloučen ze studia na všech vysokých školách v ČSR.

Poté jsem pracoval v ČSAD Kladno a u Okresní správy spojů jako řidič. V létech 1964-66 jako skladník OPBH.

V roce 1966 jsem byl přijat na FAMU - obor filmové a televizní režie u prof. K.Kachyni a doc.J.Matějovského. Studium jsem ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1971.


Režisér:

Od listopadu 1971 jsem byl zaměstnán na termínovanou smlouvu jako scénárista ve Filmovém studiu Barrandov.
V roce 1975 jsem byl přeřazen mezi režiséry FSB.

Od roku 1973 jsem natočil 14 celovečerních hraných filmů a více než 25 televizních filmů a inscenací.

Na IV.sjezdu Svazu českých dramatických umělců v roce 1987 jsem byl zvolen předsedou filmové sekce. Tuto funkci jsem vykonával až do zániku této organizace v r.1990.


Politická činnost:

V létech 1975 – 1989 jsem byl členem KSČ. Od roku 1990 do června 1993 členem KSČM. Na I.sjezdu KSČM v říjnu 1990 jsem byl zvolen předsedou strany.

V červnu 1990 jsem byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČSFR a v parlamentních volbách 1992 jsem byl zvolen poslancem znovu. Vykonával jsem funkci člena předsednictva Federálního shromáždění až do zániku ČSFR.

V červnu 1993 jsem rezignoval na všechny politické funkce i členství ve straně. Od té doby nejsem členem žádné politické strany.


Pedagogická činnost:

V roce 1988 jsem byl pozván katedrou kamery Filmové a televizní akademie AMU k cyklu přednášek na téma Spolupráce kameramana a režiséra. Od jara 1989 jsem byl externím asistentem katedry režie. V témže roce jsem se přihlásil ke konkursnímu řízení, které bylo vypsáno děkanem, a od školního roku 1989/90 jsem přednášel teorii režie z hlediska obecné sémiologie a teorie informací.

V lednu 1990 jsem na žádost studentů stal hlavním pedagogem III.ročníku režie, který jsem následně přivedl k absolutoriu (Žordi Niubo, Ivo Trajkov, David Sís).

Na jaře 1990 jsem byl zvolen členem Akademického senátu FAMU.

Na základě habilitačního řízení jsem byl 27. června 1994 jmenován rektorem AMU

docentem

pro obor filmové a televizní režie.

V roce 1998 jsem byl zvolen členem Akademického senátu AMU. V září 1999 jsem byl jmenován vedoucím kabinetu Multimediální tvorby při katedře režie FAMU.

V roce 2000 jsem byl prezidentem Václavem Havlem na návrh UR AMU jmenován

profesorem

pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - režie

Od dubna 2003 na FAMU nevyučuji

V létech 2000-2004 jsem působil jako profesor a garant oboru na Akadémii múzických umení - fakultě dramatických umení v Banské Bystrici.

Od roku 2006 do roku 2011 jsem působil na Universitě Jana Amose Komenského jako spolu garant oboru mediální komunikace.

Od roku 2011 působím jako profesor na Vysoké škole finanční a správní.


Jsem členem:

Evropské filmové akademie (EFA)
Společnosti Franze Kafky
České filmové a televizní akademie (ČFTA)Rodina:

Moje žena, ing.Milena Svobodová, rozená Nižňanská, pracovala jako chemik biochemické laboratoře. V současné době je podnikatelkou.

Dcera as. MUDr. Jarmila Svobodová, p.h.D. (nar.1974) pracuje jako zástupce primáře na 1.LF UK.
Dcera Mgr. Gabriela Svobodová (nar.1975) vystudovala antropologii na PF UK a v současné době pracuje jako manager mezinárodní P.R. agentury.


Home?